Color LaserJet 2600 / 2605 са еднопасови принтери със скорост на печат до 10 страници в минута с разделителна способност 600 dpi. Поддържат PCL 6 и емулация на PostScript 3.


Color LaserJet 2600 / 2605 са еднопасови принтери със скорост на печат до 10 страници в минута с разделителна способност 600 dpi. Поддържат PCL 6 и емулация на PostScript 3. Поради оптималното съотношение цена/качество тези принтери са твърде разпространени в България във всичките им модификации – мрежов вариант и с възможност за двустранен печат. Въпреки сериозното месечно натоварване според спецификацията на производителя – 35 000 страници, в повечето случаи те се използват в малки офиси за изготвяне на оферти и други фирмени документи.


Тук ще опишем основните проблеми при експлоатацията на тези принтери както и типичните начини за разрешаването им.


Тези принтери са особено чувствителни към обкръжаващата среда и по-точно запрашеността. В офиси, където се почиства с прахосмукачка, особено ако пода е покрит с мокет, се създават условия за проникване в принтера на прах. Този ефект се засилва от охлаждащия вентилатор в принтера.


Лазерният модул на тези принтери не е херметически затворен, което позволява проникването на прах и замърсяването на лещите и огледалата в него, в резултат на което качеството на печат се променя. Различната запрашеност на оптиката на четирите основни цвята довежда до силно изкривено цветопредаване и в крайна сметка лошо качество на печат.


Обикновено този проблем се появява след около 15 000 отпечатани страници, но много силно се влияе от запрашеността на помещението в което се експоатира принтера.


Поради ниската си цена в тези принтери няма система за автоматично балансиране на цветовете, така че проблемът се проявява твърде бързо.


Решението на проблема се състои в почистване на оптичната система на лазерния модул. Това става в сервизни условия.


Принтерът се разглобява, изважда се лазерният модул, в който са монтирани оптичните системи на четирите основни цвята. Всяка от тях се състои от лазерен светодиод, две пластмасови лещи, плоско огледало и парагоново огледало със съответната механика. Всички повърхности се почистват от прах и наслагвания, като не се препоръчва използването на никакви органични разтворители, след което модулът се сглобява и монтира в принтера.


Не се препоръчва демонтиране на огледалата и лещите, поради опасност да се наруши сходимостта на цветовете.