Тук ще ви покажем как да направите безплатна и лесна диагностика на вашия лазерен принтер и да отстраните повечето от най-често срещаните проблеми.


1.       Изтеглете оттук безплатно тестова страница и я отпечатайте на вашия принтер --->>>.
 Тестовата страница съдържа четири стълбици с градация на сивото от 0 до 100% със стъпка 10%, текстова част и фотоизображение.2.       Ако виждате стълбиците с градация на сивото отчетливо, ако текстовата част е ясна и по листа няма петна и драскотини, то вашият принтер е в добро техническо състояние. Ако обаче това не е така, сменете тонер касетата и отпечатайте тестовата страница отново.3.      Ако след смяна на тонер касетата, отпечатаната тестова страница отговаря на горните изисквания, то причината е била износена или дефектна тонер касета. Ако обаче отпечатаната страница продължава да е некачествена, причината най-вероятно е в изпичащото устройство или в самия механизъм и е за препоръчване да се обърнете към специализиран сервиз.