МЕНЮ
КОШНИЦА

Поверителност

Сайтът, който ползвате - PrintMAX.bg, е собственост на СМАРТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕООД, ЕИК 204994468, ДДС номер: BG204994468 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Оборище“ 103, МОЛ: Иво Монов.
За целите на поддържането на този сайт СМАРТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕООД обработва и използва лични данни на потребителите на сайта.
По смисъла на регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу за краткост „Регламент“) СМАРТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕООД има качеството администратор на лични данни.