МЕНЮ
КОШНИЦА

Сервиз на копирни машини

  • Инсталация, конфигуриране и поддръжка на пълноцветни и черно-бели машини – формат А3 и А4;

  • Поддръжка на копирни машини и многофункционални устройства формат А3 и А4 с договор по цена на копие и машини дадени под наем;

  • Извънгаранционна поддръжка на всички модели копирни машини;

  • Абонаментна сервизна извънгаранционна поддръжка на всички модели черно-бели и пълноцветни копирни машини;

  • Проектиране  и цялостно изграждане на системи за печат, сканиране и цялостно управление на документооборота;

  • Доставка на консумативи и консумативни резервни части за копирни машини;

  • Консултация при избор за покупка на машина и изграждане на система за печат.


Сервиз на копирни машини предоставя широк спектър от услуги, свързани с инсталация, конфигуриране, поддръжка и оптимизация на копирни машини и многофункционални устройства (МФУ). Ето разширено описание на предоставяните услуги:

Инсталация, Конфигуриране и Поддръжка: Специалистите от сервиза извършват професионална инсталация и конфигуриране на пълноцветни и черно-бели машини с формати А3 и А4. Те се грижат за правилната работа на устройствата, включително настройка на мрежови параметри и интеграция с други компоненти на офисната инфраструктура.

Поддръжка на Копирни Машини: Сервизът предлага поддръжка на копирни машини и многофункционални устройства с формати A3 и A4. Този обхват включва както договори по цена на копие, така и възможности за наем на машини. Специалистите се грижат за оптималната работа на устройствата, редовната подмяна на консумативи и извършване на профилактични прегледи.

Извънгаранционна Поддръжка: Сервизът осигурява извънгаранционна поддръжка на всички модели копирни машини, независимо от това дали устройствата са закупени от този сервиз или друг провайдър. Този вид поддръжка включва ремонти, замяна на части и обновяване на софтуер, когато е необходимо.

Абонаментна Сервизна Извънгаранционна Поддръжка: Предоставя се абонаментна сервизна извънгаранционна поддръжка за черно-бели и пълноцветни копирни машини. Този вид обслужване включва редовни проверки, консултации по експлоатацията, и бърза интервенция при възникване на проблеми.

Проектиране и Изграждане на Системи за Печат: Сервизът осигурява консултации и услуги по проектиране и изграждане на цялостни системи за печат, сканиране и управление на документооборота. Това включва интеграция със съществуващи бизнес процеси и платформи, както и изграждане на системи за ефективен поток на информацията.